Instalacja karty pcmcia Lucent Orinoco Silver w trybie ad-hoc demo w Windowsie XP

Ad-hoc demo - stary tryb ad-hoc, gdy SSID jest nie używany

Problemy z jakimi się spotkałem:

Konflikt sprzętowy w Windowsie.

     Karta Lucent Orinoco Silver ma konflikt sprzętowy z innym urządzeniem, i zmiany slota adapteru PCI<-B> PCMCIA nie przynosi efektów.
    Najprawdopodobniej Windows zainstalowany jest w trybie APIC (Advanced Programmable Interrupt Controllers), czyli przerwań jest 32. Rozwiązaniem jest przełączenie zaawansowanego kontrolera przerwań (31 przerwania) na programowalny kontroler przerwań (PIC - Programmable Interrupt Controller) z 15 przerwaniami. Następnie należy zainstalować Windowsa oraz sterowniki do karty.
Taki problem miałem z płytą główną Gigabyte 7NF-RZ.

Sterowniki z Windows 2000 powodują problemy i konflikty sprzętowe.

    System poprawnie wykrywa kartę (brak konfliktu sprzętowego) oraz instaluje domyślne sterowniki. Sterowniki z systemu Windows XP nie obsługują starego trybu ad-hoc demo. Trzeba się podeprzeć starymi sterownikami z Windows 2000. Niestety one powodują konflikty z innymi sterownikami (częsty blue screen). Problem jest w tym, że sterowniki są napisane dla 15 przerwań (PIC), a nie dla 31 (APIC). Żeby móc je użyć należy przełączyc APIC na PIC.

Instalacja Windowsa w trybie PIC

Wyłączenie APIC możliwe jest w niektórych BIOSach. Należy pamiętać, że po przełączeniu Windows zainstalowany w trybie APIC nie uruchomi się. Należało by wcześniej zmienić HALa (Hardware Abstraction Layer) na "Komputer PC z interfejsem ACPI".
    Jeśli zmiana APIC na PIC jest nie możliwe w BIOSie możliwe jest zainstalowanie Windowsa w trybie PIC. Robi się to tak, że w czasie instalacji systemy Windows na ekranie, gdzie po naciśnięciu F6 możliwe jest zainstalowanie dodatkowych sterowników RAID naciska się F5. Po naciśnięciu F5 pojawi się, po chwili, ekran z wyborem typu komputera. W zależności od wybranego typu instalator zainstaluje odpowiedniego HALa oraz jądro systemu.
Typy komuterów:*
Ekran na którym należy nacisnąć F5
Ekran na którym należy nacisnąć F5
Ekran z wyborem typu komputera (zalecane: Komputer PC z interfejsem ACPI)
Ekran z wyborem typu komputera (zalecane: Komputer PC z interfejsem ACPI)
* - więcej informacji na stronach Microsoftu: Jak zmienić warstwę abstrakcji sprzętu HAL podczas instalacji systemu Windows XP lub uaktualniania do tego systemu

Instalacja Windowsa w trybie APIC

    Zainstalowanie Windowsa w trybie APIC nie wymaga specjalnych opcji w czasie instalacji. Jeśli komputer jest wyposażony w APIC, to automatycznie system zainstaluje się w tym trybie. Natomiast zainstalowanie sterowników do karty z systemu Windows 2000 będzie powodować problemy. Działać będzie to wyłącznie pod warunkiem, że zainstaluje się inne sterowniki. Jedyną ich wadą jest możliwość konfliktu z firewallem (co nie jest uciążliwe).
    Żeby sterownik obsługiwał tryb ad-hoc demo należy dodać do rejestru: PortType = 3

W gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\00xx gdzie xx jest katalogiem dla karty Lucent Orinoco Silver. **
Okno z właściwościami sterownika
Okno z właściwościami sterownika
Takie problemy miałem z płytą główną INTEL D875PBZ
** - Jeśli sterownik nie działa należy wyłączyć kartę i zainstalować stare sterowniki (Windows 2000). Następnie ustawić odpowiednie parametry i zrestartować system. Nadal przy wyłączonej karci zainstalować nowe sterowniki i włączyć sieć.
Download sterowników:

Valid HTML 4.01 Transitional